0 Kč Košík

Napájení kamer - CP PLUS


Napájení kamer a přídavných zařízení


Při volbě napájecího zdroje je nutné počítat s trvalým provozem zařízení a volit zdroj s dostatečnou výkonovou rezervou tak, aby nepracoval trvale na hranici svého maximálního výkonu.
 

Napájení kamer

Námi dodávané kamery CP PLUS vyžadují stabilizované napájecí napětí  DC 12V. Napájení lze řešit jednotlivě v místě kamer (při tomto provedení zpravidla odpadají starosti se zemními smyčkami) nebo centrálně ze společného napájecího zdroje pro více kamer. Tento zdroj bývá umístěn co nejblíže záznamovému nebo vyhodnocovacímu zařízení a napájení je taženo ke kamerám kabelem spolu s videosignálem (u kabelů UTP) nebo oddělenou dvojlinkou spolu s koaxiálním kabelem. Při tom je nutné dodržet následující podmínky:
- pro větší vzdálenosti je nutné dimenzovat průřez napájecích vodičů s ohledem na úbytek napájecího napětí (u kabelu UTP lze např. využít zbývající páry vodičů v kabelu pro napájení - zdvojit nebo ztrojit průřez napájecích vodičů).
- důsledně zabránit vytvoření zemních smyček vytvořením jediného společného zemního bodu co nejblíže napájecímu zdroji (mínus napájení a „zem“ videosignálu spojit pouze v tomto bodě a nikoliv u kamery)

 

Volba napájecího zdroje

Pro jeho volbu je rozhodující proudový odběr kamery nebo více kamer. V naší nabídce  máme pulzní stabilizované zdroje 12V/1A, 2A, 5A.
 

Napájení přídavných zařízení

Kvadrátory, multiplexery, některé DVR, převodníky a další zařízení jsou dodávána bez napájecích zdrojů. U každého zařízení jsou v katalogu a ceníku uvedeny napájecí parametry, podle kterých lze vybrat vhodný zdroj.
 

Zálohování napájení

Pro zvýšení spolehlivosti je často vyžadováno zálohové napájení, které umožní po určitou dobu provoz zařízení i při výpadku síťového napájecího napětí. Doba zálohového napájení záleží na výkonu napáječe a odběru spotřebiče. Pro zálohování zařízení s napájením AC 230V se používají síťové záložní zdroje UPS.
 
Další možností zálohování napájení kamer a zařízení s napájením DC12V je použití záložních zdrojů v kombinaci s napájecím transformátorem