0 Kč Košík

Přenos videosignálu - CP PLUS

 

Po vodičích

Přenos videosignálu je důležitou součástí kamerového systému. Vyžaduje pečlivé provedení, jinak může degradovat kvalitu videosignálu i z vysoce kvalitních zařízení. Videovýstupy kamer jsou přizpůsobeny pro koaxiální kabel o impedanci 75 ohm.

I. Koaxiální kabel

s impedancí 75 ohm zaručuje spolehlivý přenos videosignálu avšak pouze na kratší vzdálenosti:

 • do cca 70-100m v případě kabelu 3C2V,
 • do cca 200m v případě kabelu s poměděným železným jádrem označení RG6U, RG59
 • do cca 300m v případě kabelu s měděným jádrem KH-21.
 
Pro větší vzdálenost je potřeba při použití koaxiálního kabelu použít videozesilovač.
 
Napájení kamer může být řešeno přímo u jednotlivých kamer nebo z centrálního zdroje, kdy je stejnosměrné napájení kamer vedeno souběžně s rozvody videosignálu. Volba průřezu napájecích vodičů 0,5 nebo 1mm² záleží na délce kabelu a odběru kamery tak, aby úbytek napětí na konci vedení nepřesáhl 10%, tj cca 1,2V v případě napájení kamery DC 12V. Toto je důležité hlavně u kamer s IR přisvícením, kdy v noci při rozsvícených IR LED dosahuje odběr kamery řádově stovky mA.


 

II. Stáčené párové vodiče (twistovaný kabel UTP s měděnými vodiči)

Použití kabelu UTP s impedancí cca 100 ohm je jediným možným řešením pro přenos videosignálu po metalických vodičích na velké vzdálenosti (i více než 2km). Je však nutné použít sady pro přenos videosignálu po kabelu UTP.
 • pasivní sady umožňují přenos barevného videosignálu až do 400m. Pasivní sada, vybavená na straně UTP zásuvkami RJ45, umožňuje přenos videosignálu i napájecího napětí DC12V pro kameru po UTP prostřednictvím konektorů RJ45. Vzdálenost přenosu je v tomto případě limitována odběrem kamery.
 • aktivní sady, které vyžadují napájení DC12V na straně vysílače a přijímače, umožňují přenos videosignálu do cca 2500m. Pro větší vzdáleností (> 2,5km) jsou přenosové sady vyráběné na zakázku. Sady jsou zpravidla vybaveny filtry a jemnou přepěťovou ochranou
 
Je ještě nutné vzít v úvahu odběr kamery a délku vedení. Pro větší vzdálenosti lze pro omezení úbytku napájecího napětí na vedení využít zbývající páry vodičů v kabelu pro napájení (zdvojit nebo ztrojit průřez napájecích vodičů). Při přenosu videosignálů z více kamer bez použití převodníků je vhodné, aby každý videosignál měl samostatný kabel, jinak hrozí vzájemné ovlivňování videosignálů. Při použití převodníků lze v jednom kabelu možné vést více videosignálů. Přitom je nutné řešit napájení kamer a převodníků v místě kamer.

Pro dosažení dobrých výsledků je při instalaci UTP kabelem nutné dodržet tyto zásady:
 • nevést kabel v souběhu se silovým vedením
 • vyhnout se potenciálním zdrojům rušení (blízkost pulzních měničů, pulzních zdrojů pro napájení halogenového osvětlení, elektronických předřadníků zářivek, magnetického pole transformátorů a tlumivek atd.). Rušení se dá částečně potlačit kabelem stíněným FTP ale pouze na kratší vzdálenosti.
 • důsledně dbát na vytvoření jediného společného zemního bodu co nejblíže napájecímu zdroji a zabránit vytvoření zemních smyček
 • pro předcházení a odstranění poruch přenosu videosignálu po vodičích doporučujeme shlédnout: Chyby Videosignálu.

Doplňující zařízení pro přenos videosignálu po vodičích
 • oddělovače videosignálu – používají se ke galvanickému oddělení videosignálů v případech, kdy je to třeba (např. k eliminaci vlivu rozdílných potenciálů na straně kamery a vyhodnocovacího zařízení vlivem zemních smyček), jsou doplněny přepěťovou ochranou.
 • pasivní – oddělovací videotrafo
 • aktivní – optooddělovače pro 1 videosignál nebo 2 videosignály
 • přepěťová ochrana videosignálu – používá se u venkovních rozvodů videosignálu na začátku a konci vedení pro ochranu zařízení před atmosférickým přepětím
 

Po optických vláknech


Přenos videosignálu po optických vláknech je technicky nejdokonalejší s nejvyšší odolností proti vnějšímu rušení a např. vlivům atmosférického přepětí. Jeho částečnou nevýhodou je vyšší cena. Je vhodný pro velké vzdálenosti (řádově i desítky km) a místa s extrémním rušením. Pro přenos videosignálu se používají optopřevodníky pro přenos videosignálu po SM (single mod) vláknu vybaveném SC konektory do vzdálenosti až 20km. Umožňují i přenos po optických MM (multimod) kabelech do 1km.

 

Bezdrátový přenos

V případech, kdy nelze provést kabelové rozvody videosignálu, se používá bezdrátový přenos na vzdálenost až několika kilometrů. Nejčastěji se používá frekvence 2,4 GHz a 5,8GHz.  Podmínkou pro spolehlivou funkci je přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem (vysílačem a přijímací anténou). V případě problémů s přímou viditelností (budovy, stromy atd.) lze videosignál přivést po kabelu na vyvýšené místo (věž kostela, vysoké budovy atd.) odkud je přímá viditelnost na stranu přijímače. Dosah lze zlepšit použitím směrové antény na straně přijímače. Při přenosu většího počtu videosignálů (z více kamer) platí, že pro každý videosignál je potřeba 1 vysílač a 1 přijímač nastavené na stejný kanál, odlišný od ostatních. Aby se při paralelním provozu (více videosignálů přenášených ve stejném směru) jednotlivé signály neprolínaly, nesmí být použity sousední vysílací kanály. Proto je vhodné vybrat zařízení s dostatečným počtem vysílacích kanálů. Např.: zařízení 2,4GHz s 5 kanály (Giga Link, Profi Link) lze při paralelním provozu použít pro 3 přenášené signály (3 sady vysílač - přijímač naladěné na 1., 3. a 5. kanál), zařízení 5,8 GHz se 16 kanály (Supra Link) lze použít pro paralelní přenos až 6 videosignálů (6 sad ) nebo při kombinaci horizontální/vertikální polarizace antén na sousedních kanálech až pro 8 videosignálů (8 sad).

 

Pro zjednodušenou formu bezdrátového přenosu videosignálu z více kamer lze použít kvadrátor (popř. PIP) nebo multiplexery:

Přenos s kvadrátorem – videosignál až 4 kamer je přiveden do kvardátoru a na jeho výstup je připojen vysílač bezdrátového přenosu. Na výstupu přijímače je videosignál s obrazem z kamer v kvadu. Výhodou tohoto přenosu je použití pouze jedné sady vysílač – přijímač. Nevýhodou je, že na straně přijímače je obraz v kvadu a není možné pracovat s obrazy jednotlivých kamer.
Přenos s multiplexery – videosignál z kamer je přiveden do 1.multiplexeru a na výstup pro záznamové zařízení je připojen bezdrátový vysílač. Výstup videosignálu z přijímače je přiveden do vstupu ze záznamového zařízení 2. multiplexeru (oba multiplexery musí být shodného typu! ). Tento multiplexer umožňuje na svém výstupu pro monitor zobrazovat obrazy všech nebo jednotlivých kamer. Výhodou je pouze jedna sada vysílač/přijímač. Nevýhodou je to, že jednotlivé kamery jsou zobrazovány v intervalu daném rychlostí přepínání multiplexeru.
 

 

Přenos po TV rozvodu 

V budovách s rozvodem TV signálu lze pro rozvod videosignálu použít anténní televizní rozvod. Pro namodulování videosignálu na Vf televizní signál slouží TV modulátory. Pro sledování obrazu se používají TV přijímače naladěné na příslušný kanál. Tento způsob se používá např. pro živé sledování při střežení obytných domů, u panelových domů s rozvodem STA např. pro střežení parkoviště atd.